Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.hondenpenning.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Hondenpenning.com streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Hondenpenning.com niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hondenpenning.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Hondenpenning.com en de gebruiker van de website ontstaan.

Email
Hondenpenning.com garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails tijdig worden ontvangen of verwerkt omdat tijdige ontvangst niet gegarandeerd kan worden. Ook de veiligheid van het e-mailvekeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met Hondenpenning.com te communiceren accepteert u dit risico.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicatie en uitingen van Hondenpenning.com zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag dus niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Hondenpenning.com vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.